Cercar propietats

Cercar per referència
Anar
Seleccioneu la Població
Seleccioneu rang de Preus
Tipus d'Immoble
Dormitoris
Banys
000
Propietats trobades Veure propietats Eliminar filtres
(0)Recerques realitzadesVeure recerques
ALQUILERES DIRECTOS BONANOVA , busca l'immoble que més s'adapta a les teves necessitats

Condicions de servei

Condicions de servei

Condicions Generals d’Ús

Les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització per part de l’Usuari, del Lloc Web www.alquileresdirectos.om (en endavant, “el Lloc Web”). Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

1. Què ha llegit, entén i comprèn el que hi ha aquí exposat.
2. Que assumeix totes les obligacions que hi ha aquí disposades.

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari del Lloc Web (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada cop que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i les esmentades Condicions Generals poden partir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

1. Informació general del Lloc Web

En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, “LSSICE”), a continuació s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: ALQUILERES DIRECTOS SL (en endavant, “ALQUILERES DIRECTOS”).

Domicili social: C/ Joaquim Molins, 5-7 6ª planta 08028 de Barcelona

C.I.F.:

E-mail:  info@alquileresdirectos.com

Telèfon: 93 295 47 40

Dades registrals: Registre mercantil de ; Tom ; Foli ; Fulla ; Inscripció ; Data.

2. Condicions d’Us

2.1. Accés al Lloc Web

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2. Necessitat de facilitar dades personals

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del Lloc Web no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada a la facilitació d’algunes dades personals de l’Usuari; per això l’Usuari haurà de complimentar un formulari en el cas que desitgi sol·licitar informació sobre algun immoble que es publiciti en aquesta web. Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment.

2.3. Protecció de dades

ALQUILERES DIRECTOS declara que acompleix amb la normativa vigent relacionada amb la Protecció de Dades, en particular amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’Usuari declara que tota la informació facilitada és certa, complerta i precisa i d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades i autoritza expressament a ALQUILERES DIRECTOS per introduir en un fitxer les dades de caràcter personal que figuren en els formularis que hagués complimentat a la pàgina web.

El Responsable del Fitxer és l’entitat mercantil ALQUILERES DIRECTOS, S.L. i a efectes de l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa a disposició de tots els Usuaris la següent adreça: c/Joaquim Molins, 5-7, 6ª planta 08028 de Barcelona. Tanmateix, l’Usuari també pot exercitar els seus drets mitjançant la següent adreça de correu electrònic: info@alquileresdirectos.com

L’Usuari que desitgi exercitar els drets anteriorment enumerats haurà d’enviar una sol·licitud escrita a l’adreça postal o electrònica anteriorment indicades adjuntant fotocopia del seu D.N.I., passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

L’enviament i la remissió de dades que realitzi l’Usuari mitjançant la Web es troba protegida per les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries en funció del nivell de seguretat aplicable sobre les dades que es tracten. Tanmateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés a tercers no autoritzats als mateixos.

2.4. Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals.

Tanmateix s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptant contra els drets de tercers i/o que infringeixen la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

2.5. Exclusió de Responsabilitat

ALQUILERES DIRECTOS no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc Web per mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni complerta. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i complerta abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

Les dades d’immobles i promocions mostrades a ALQUILERES DIRECTOS són proporcionades pels propietaris dels immobles anunciats en el lloc web, així com les agències i promotores dels anomenats immobles. No obstant, ALQUILERES DIRECTOS no garanteix la fiabilitat absoluta de tals dades, ja que les mateixes poden estar subjectes a algun tipus d’error.

Els preus i altra informació que apareix a ALQUILERES DIRECTOS no constitueixen una oferta contractual, i es publica a efectes merament informatius.

L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per ALQUILERES DIRECTOS l’obligació de controlar la manca de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic perjudicial.

ALQUILERES DIRECTOS no es responsabilitza dels danys produïts en el software i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

ALQUILERES DIRECTOS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.6. Continguts i serveis enllaçats mitjançant el Lloc Web

El servei d’accés al Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i inclús instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, ALQUILERES DIRECTOS  només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la il·licitud  i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligencia deguda. En el supòsit de que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb contingut il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a ALQUILERES DIRECTOS, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’ALQUILERES DIRECTOS  amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

ALQUILERES DIRECTOS no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ALQUILERES DIRECTOS.

2.7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots el continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i més continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis Font, són propietat intel·lectual d’ALQUILERES DIRECTOS o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ALQUILERES DIRECTOS o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc Web atribueix cap dret sobre els mateixos.

3. Ús de Cookies

ALQUILERES DIRECTOS, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per la presentació de serveis de mediació, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel Lloc Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel Lloc Web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, pel que no proporcionen per sí mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc Web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S’utilitza també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació a l’equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal•lacions de les cookies enviades pel Lloc Web.

4. Comunicacions comercials electròniques de tercers

L’Usuari, mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals puguin ser tractades per ALQUILERES DIRECTOS per les següents finalitats:

- Remissió de comunicacions comercials via e-mail, fax, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, presento o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

5. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fossin declarades total o parcialment nul•la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot el demés, considerant tal disposició total o parcialment per no inclosa.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola. ALQUILERES DIRECTOS i l’Usuari, amb renuncia expressa al seu propi fur i a les demés jurisdiccions, resoldran qualsevol conflicte derivat o relacionat amb les presents Condicions Generals davant dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, España. No obstant, en aquells supòsits en que l’Usuari tingui la consideració de consumidor, segons estableix l’article 3 del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries, ALQUILERES DIRECTOS se sotmetrà expressament a la jurisdicció dels tribunals que siguin competents segons la legislació vigent en cada moment.

Avui a Barcelona
Gestionar consentimiento